הודעה מיוחדת לעמיתי מיטב דש גמל

              ופנסיה בע"מ!

 

עמיתים יקרים,

 

אנו שמחים להודיע כי ביום 31.7.2013 מוזגו החברות המנהלות מיטב גמל ופנסיה בע"מ ואיפקס ניהול קופות גמל בע"מ

לתוך החברה המנהלת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ.

 

מהיום, תוכלו לצפות בקופות ובקרנות שנוהלו בעבר בשלושת החברות דרך אתר מיטב דש: www.meitavdash.co.il